Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

Valorant – PC

Kapaciteti 640 pjesmarrës ose 128 skuadra nga 5 lojtarë për skuadër,game mode custom 5 v 5

Price Pool : 1000 Euro

Vendi 1/500 Euro

Vendi 2/300Euro

Vendi 3/200Euro

Fillon: 17.08.2020
Perfundon: 22.08.2020

Zhvillimi i turneut Ora 17:00 deri 19:00 cdo ditë për 6 ditë.