Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

Counter-Strike: Global Offensive – PC

Kapaciteti 640 pjesmarrës ose 128 skuadra një skuadër ka 5 lojtarë game mode 5 v 5 scrimmage.

Price Pool : 2000 Euro

RREGJISTRIMET MBYLLEN ME DAT 05.08.2020 ORA 17:00PM.

 

Vendi 1/1000 Euro

Vendi 2/600Euro

Vendi 3/400Euro

 

Regjistrimet: 27/07/2020 deri më 05/08/2020 ora 17:00

Fillimi turneut: 05/08/2020 fasha orare 19:00

Zhvillimi: çdo ditë nga: 05/08/2020 deri më 09/08/2020

Mbarimi i turneut: 09/08/2020 fasha orare 17:00 – 23:00