Portfolio Carousel

Albanian Esports Association (A.E.S.A) është një shoqatë që synon të promovojë dhe zhvillojë e-Sports në Shqipëri me të njëjtin hap si globalisht.