Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

TEKKEN7

Tekken 7 – PS5 -IASI 2023

Prize Pool : 500 Euro

Vendi Pare

250 Euro

150 Euro

100 Euro

TEKKEN 7 – Playstation 5 – (Kapaciteti 32 pjesmarrës)

Hapja e Regjistrimeve:           07.02.2023 Ora 12:00 PM 

Mbyllja e Regjistrimeve:        19.03.2023 Ora 12:00 PM 

Fillimi i turneut:                          20.03.2023 ora 12:00 PM

Kohëzgjatja e Turneut:         20.03.2023 deri në  26.03.2023

Finalja:P.Olimpik Tiranë:        26.03.2023 ora 11:00 AM