Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

eFootball-PS5 IASI 2023

Prize Pool : 500 Euro

Vendi Pare

250 Euro

150 Euro

100 Euro

eFootball – Playstation 5 – (Kapaciteti 32 pjesmarrës)

Hapja e Regjistrimeve:           07.02.2023 Ora 12:00 PM 

Mbyllja e Regjistrimeve:        19.03.2023 Ora 12:00 PM 

Fillimi i turneut:                          20.03.2023 ora 10:00 AM

Kohëzgjatja e Turneut:         20.03.2023 deri në 25.03.2023

Finalja:P.Olimpik Tiranë:        25.03.2023 ora 10:00 AM