Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

DOTA 2 – PC -IASI 2023

Prize Pool : 1000 Euro

Vendi Pare

500 Euro

300 Euro

200 Euro

DOTA 2 – PC – (Kapaciteti 40 pjesmarrës ose 8 skuadra nga 5 lojtarë)

Kalendari:

Hapja e Regjistrimeve:           07.02.2023 Ora 12:00 PM 

Mbyllja e Regjistrimeve:        15.03.2023 Ora 12:00 PM 

Fillimi i turneut:                          16.03.2023 ora 15:00  

Kohëzgjatja e Turneut:         16.03.2023 deri në 24.03.2023

Finalja:P.Olimpik Tiranë:        24.03.2023 ora 16:00