Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

EAL - Turne FIFA23

EA SPORTS™ FIFA 23 -2023

Prize Pool : Bileta për Mal të Zi – BAR (5 ditë)

Vendi Pare

500 Euro

300 Euro

200 Euro

EA SPORTS™ FIFA 23 – Playstation 5 – (Kapaciteti 32 pjesmarrës)

Kalendari:

Hapja e Regjistrimeve:               19.09.2023 Ora 12:00 PM

Mbyllja e Regjistrimeve:            29.09.2023 Ora 12:00 AM  

Fillimi i turneut:                              01.10.2023 ora 09:00 AM  

Kohëzgjatja e Turneut:            01.09.2023 ora 09:00 AM deri në 01.09.2023 ora 10:00 PM

Faza 1: Tiranë – Aesa Studio  01-10-2023
Faza 2: Mali i Zi, Bar                  16-10-2023 deri më 20-10-2023