Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

banneri-CEE

Counter-Strike: Global Offensive –PC – CEE

Counter Strike Global Offensive – PC/FACEIT
Kapaciteti – 320 pjesmarrës ose 64 skuadra nga 5 lojtarë për skuadër,
Game mode – Squad

Price Pool : 15000 $

Fillon: 22-09-2020 – Perfundon: 29-09-2020