Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

Valorant – PC

VALORANT – PC – (kapaciteti 320 pjesmarrës ose 64 skuadra nga 5 lojtarë per skuadër )

Price Pool : 1000 Euro

Kalendari:

Regjistrimet: 10.11.2020 deri më 09.12.2020 ora 09:00
Fillimi turneut: 10.12.2020 fasha orare 17:00 – 21:00
Zhvillimi: çdo ditë nga: 10.12.2020 deri më 13.12.2020
Mbarimi i turneut: 13.12.2020 fasha orare 17:00 – 21:00
Finalja e madhe: 13.12.2020 fasha orare 17:00 – 21:00