Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

GARENA FREE FIRE – Mobile

GARENA FREE FIRE – Mobile – (kapaciteti 4096 pjesmarrës ose 1024 skuadra nga 4 lojtarë për skuadër,game mode Clash Quad 4 vs 4 )

Price Pool : 2000 Euro

Kalendari:

Regjistrimet: 10.11.2020 deri më 24.11.2020, ora 09:00 

Fillimi turneut: 25.11.2020 fasha orare 15:00 – 22:00 

Zhvillimi: çdo ditë 25.11.2020 deri më 29.11.2020 

Mbarimi i turneut: 29.11.2020 fasha orare 17:00 – 22:00

Finalja e madhe: 29.11.2020 fasha orare 18:00 – 22:00