Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

Fifa 2020 – Playstation 4

FIFA20 – PS4 – (kapaciteti 192 pjesmarrës game mode 1vs1 )

Price Pool : 1000 Euro

Kalendari:

Regjistrimet: 10.11.2020 deri më 01.12.2020 ora 09:00

Fillimi turneut: 02.12.2020 fasha orare 13:00 – 19:00

Zhvillimi: 02.12.2020 deri më 05.12.2020

Mbarimi i turneut 05.12.2020 fasha orare 13:00 – 19:00

Finalja e madhe: 05.12.2020 fasha orare 13:00 – 19:00