Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

Counter-Strike: Global Offensive – PC

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE – PC – (kapaciteti 896 pjesmarrës ose 128 skuadra nga 5 lojtarë + 2 zevendesues = 7 ne total nje  skuadër )

Price Pool : 4000 Euro

Kalendari:

Regjistrimet: 10.11.2020 deri më 14.12.2020 ora 09:00 

Fillimi turneut: 15.12.2020 fasha orare 12:00 – 17:00 

Zhvillimi: çdo ditë nga: 15.12.2020 deri më 19.12.2020 

Mbarimi i turneut: 19.12.2020 fasha orare 12:00 – 17:00

Finalja e madhe: 19.12.2020 fasha orare 12:00 – 17:00