Image Alt

Albanian Esports Association (A.E.S.A)

clash-royale-mobile-event_event ne home

Clash Royale Albanian Legends

Kapaciteti 1000 pjesmarrës, game mode Custom Tournament

Price Pool : 1000 Euro

Kalendari:

Regjistrimet: 02.12.2020 – 07.12.2020 ora 10:00 AM

Fillimi turneut: 07.12.2020 ora 17:00

Zhvillimi: 07.12.2020 deri në 08.12.2020

Finalja: 08.12.2020 ora 16:00